Här beskrivs vad det innebär att tränas personligt… eller något.